Startsidan

OVK besiktning

Vad är OVK?

OVK står för Obligatorisk ventilationskontroll som är en kontinuerlig besiktning av ventilationen. Alla byggnader ska enligt svensk lag besiktigas för OVK.

Läs mer om OVK på boverkets hemsida.

Målet med OVK besiktning

Vid en OVK besiktning ska det kontrolleras att ventilationssystemets funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet tog i bruk. Har dock en omfattad ombyggnation utförts av ventilationssystemet gäller föreskrifterna som gällde vid ombyggnadsåret.

OVK besiktning sker med olika intervaller enligt byggnader nedan.
• Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande : S-F-FX Ventilation Var 3:e år
• Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande : FT-FTX Ventilation Var 3:e år
• Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande S-F-FX Ventilation var 6:e år
• En och tvåbostadshus med FX-TF-FTX Ventilation: Endast för nybyggnad/Nyinstallation, s.k första besiktning.

Vad står förkortningar för?
S = Självdrag
F = Frånluft
FT = Från och Tilluft
FTX = Från och tilluft med växlare

EnergibesiktingarOVK besiktingarFörvaltningPrisförfrågan