Startsidan

Energibesiktingar

Vad är Energibesiktning/Deklaration?

Energideklarationen är ett bra verktyg för att se hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad. Deklarationen görs tillsammans med byggnadsägaren. Den visar hur mycket energi som går åt och ger råd om hur byggnaden kan minska sin förbrukning. Energibesiktningen gäller i 10 år.

Varför skall man energideklarera?

När en byggnad eller en andel i en byggnad säljs, skall den som äger byggnaden se till att det för byggnaden ¬finns energideklaration som vid försäljningstidpunkten inte är äldre än tio år.

Vad innehåller en energideklaration ?

• Byggnadens energiprestanda (kwh per kvadratmeter och år)

• Om OVK (ventilationskontroll) är utförd, Genom att vi även utför OVK- Besiktningar så kan vi erbjuda det också.

• Om radonmätning är utförd, Vi kan även erbjuda radonmätning som gör att man får en indikation om radon finns i byggnaden. För att få bidrag till radonsanering så krävs 2-3 månaders mätning vid eldningssäsong avges normalt tiden från 1 oktober till den 30 april i juridisk mening.

• Om byggnadens energiprestanda kan förbättras med hänsyn till god inomhusmiljö och i sådant fall rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder.

Vad händer om man inte gör energideklarationen?

Har den som säljer en byggnad eller en andel i en byggnad, trots köparens begäran, underlåtit att fullgöra sin skyldighet får köparen, senast sex månader efter sitt tillträde till byggnaden, låta upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad. Kommunen kan också utdöma vite.

Är man tvungen att genomföra de åtgärder som experten förslår?

Nej, men eftersom det är kostnadseffektivt tjänar fastighetsägaren på att göra detta.

OVK besiktingarFörvaltningPrisförfrågan